Καλώς ήλθατε

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της εταιρείας "Πυροπροστασία - Γεώργιος Αξαρλής". Μέσα από τις σελίδες του θα ενημερωθείτε για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kgr είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι πυροσβεστήρες για ε...
Το μεγάλο πλεονέκτημα των πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα είναι ότι έχουν μεγάλη κατασβεστική ι...
Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και...
Οι αυτόματοι πυροσβεστήρες οροφής χρησιμοποιούνται σε λεβητοστάσια και καυστήρες και όταν ενεργοποιη...
Τα φωτισικά ασφαλείας και ο εφεδρικός φωτισμός λειτουργούν άμεσα με την διακοπή ρεύματος. Στην εταιρ...
Ο συμπυκνωτής οξυγόνου είναι μια συσκευή η οποία έχει την δυνατότητα να παράγει από τον αέρα του χώρ...
Τα πυροσβετικά αντλητικά συγκροτήματα είναι συναρμολογημένα επί ενιαίου πλαισίου πάνω σε αντικραδασμ...
Κατάλληλες για οικιακές εφαρμογές, για άντληση λυμάτων. Σώμα αντλίας: χυτοσίδηρος. Φτερωτή, άξονας...
Τα πλήρη μονά πιεστικά συγκροτήματα περιλαμβάνουν την αντλία, το πιεστικό δοχείο, πιεσοστάτη, μανόμε...
Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 2 kgr υποχρεούνται να τοποθετούνται σε Ι.Χ. οχήματα και μικρά...
Το μεγάλο πλεονέκτημα των πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα 2 κιλών είναι ότι έχουν μεγάλη κατασβ...
Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιούνται σε μεγάλες μονάδες φύλαξης υγρών...